skip to Main Content

Dieetbehandeling in de basisverzekering

In 2023 wordt 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij is het eigen risico (in 2023  is dit € 385,00) van toepassing. Alleen wanneer u wordt doorverwezen door de huisarts of praktijkondersteuner in verband met diabetes, hart- en vaatziekten,  hartfalen,  COPD of astma (ketenzorg) worden de kosten niet met uw eigen risico verrekend.  Bij een aantal verzekeringen worden extra consulten bij de diëtist vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het is raadzaam om bij uw zorgverzekering na te vragen hoeveel vanuit uw aanvullende verzekering vergoed wordt.

De kosten voor dieetadvisering bestaan voor het grootste deel uit de consulttijd. Een klein deel van de tijd is indirecte tijd. Dit is de tijd die de diëtist besteedt aan onder andere het berekenen en samenstellen van een individueel dieetadvies, het informeren van de verwijzer en het registeren van uw gegevens. U bent hier als cliënt meestal niet bij aanwezig.

Dieetbehandeling zonder verwijsbrief

Vanaf 1 september 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekent dat in principe geen verwijsbrief meer nodig is van de huisarts om de diëtist te kunnen bezoeken.

Tarieven 2024

U betaalt de consulten zelf wanneer u
–    niet in aanmerking komt voor ketenzorg
–    meer consulten nodig heeft dan u vergoed krijgt
U ontvangt dan een factuur op uw huisadres. De tarieven vindt u op de prijslijst. (klik hier voor de prijslijst)

Het annuleren van een afspraak

U kunt een afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Wanneer u de afspraak niet of te laat afzegt ontvangt u een rekening van de voor u gereserveerde tijd. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed; u moet dit dus zelf betalen.

Huisbezoek

Bent u minder mobiel en is het voor u lastig om naar de praktijk te komen dan is een huisbezoek mogelijk. Uw arts moet dit wel aangeven op de verwijzing.

Eigen risico

Dieetadvisering valt onder het verplichte eigen risico.  Uitzondering hierop zijn de consulten bij ketenzorg en voor kinderen jonger dan 18 jaar.  Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering valt niet onder het verplichte eigen risico.

Back To Top