skip to Main Content

COVID 19

Blijf thuis bij klachten die kunnen wijzen op Covid-19. De afspraak kan dan verzet worden naar een later moment of worden omgezet naar een telefonisch consult  of een videoconsult

Intakegesprek

Een voedings- of dieetadvies is maatwerk. De begeleiding zal afgestemd worden op de verwachtingen en wensen van de cliënt. Gemiddeld duurt het eerste consult 60 minuten,

Het eerste gesprek is een ‘intakegesprek’ en duurt ongeveer 60 minuten. De diëtist verzamelt medische gegevens en stelt vragen. Samen met de diëtist bespreekt u welke barrières en belemmeringen u wilt overwinnen, en wat een reëel einddoel is om naar toe te werken. Vervolgens maakt de diëtist voor u een advies op maat.

Vervolgconsulten

In de volgende consulten begeleidt de diëtist u om uw einddoel te halen. U krijgt informatie over de praktische toepassing van het dieet zoals inkopen en bereiden van eten. Ook het omgaan met moeilijke situaties, zoals uit eten gaan, feestjes en vakantie worden besproken. Uw eigen inbreng, vragen en motivatie zijn heel belangrijk om tot het gewenste einddoel te komen. Vervolgconsulten duren 15 tot 30 minuten.

Wat neemt u mee tijdens het eerste consult?

  • uw zorgpas met het nummer van uw zorgverzekering
  • een geldig legitimatiebewijs: een ID-kaart, paspoort of rijbewijs
  • een verwijsbrief van huisarts, tandarts of specialist

Huisbezoek

Bent u fysiek niet in staat om naar de praktijk te komen, dan kunt u op verwijzing van de (huis)arts een huisbezoek aanvragen. Geeft u dit wel aan wanneer u een afspraak met de diëtist maakt.

Back To Top